EXPONÁT: Spona s obloukovým lučíkem a záhlavní destičkou

Popis

Fragment dvojdílné spony šarnýrové konstrukce se záhlavní destičkou formovanou do tvaru nepravidelné hvězdy. Krátký obloukový lučík má plankonvexní průřez a je podélně fasetovaný. Pod hlavicí se nachází drobná destička s otvorem pro uchycení železné osy vinutí. Účelové zařízení a zachycovač se nedochovaly. Střechovitě hraněná nožka má rombický tvar a je zdobena čtyřmi příčnými zářezy. Patka je ukončená menším rombickým výběžkem. Podle provedení se zdá, že se jedná o původně nepodařený odlitek. Na nožce se dochoval otvor pro uchycení přídatného zachycovače. Spona je vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

5.–6. století n. l.

Nálezce

Radoslav Drahoš

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 650684-3/16