EXPONÁT: Cikádovitá spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná, dvojdílná, destičkovitá, tzv. cikádovitá spona samostřílové konstrukce. Tělo spony má plankonvexní průřez a tvar stylizované cikády. Tělo i hlavička cikády jsou úzké, ale zadní část s křídly se vějířovitě rozšiřuje. Povrch spony nenese žádné stopy po výzdobě. Rozšířená část spony nese zespod destičku s otvorem pro uchycení osy vinutí. Účelové zařízení je tvořeno třemi závity vinutí na obou stranách a spodní tětivou. Jehla a drobný zachycovač, který se nacházel pod hlavičkou cikády, se nedochovaly. Tělo spony je vyrobeno z mosazi, vinutí je však ze železa.

Lokalita

Brněnsko

Datace

5. století n. l.

Rozšíření

Spony tohoto typu se nejčastěji objevují v oblasti jižního Německa, Rakouska, Maďarska, Francie či Itálie.

Nálezce

Jan Walter

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 612405-1/11