EXPONÁT: Spona s obdélnou záhlavní destičkou

Popis

Fragment bronzové, na frontální straně pozlacené, langobardské spony s obdélnou záhlavní destičkou. Dochovala se pouze obdélná záhlavní destička a část páskového lučíku. Záhlavní destička je zdobena asymetrickým geometrickým motivem. Po obvodu byla původně lemována osmi knoflíkovitými vývalky, přičemž kratší strany hlavice lemovaly dva páry vývalků a delší stranu čtyři vývalky. Jeden z bočních vývalků je ulomen. Zespodu hlavice vychází dvě destičky s otvory pro uchycení šarnýrové konstrukce vinutí. Páskový lučík byl podélně zdoben reliéfními liniemi. Spona je vyrobena ze stříbra, s vysokým obsahem mědi a cínu a pozlacena.

Lokalita

Brněnsko

Datace

6. století n. l.

Rozšíření

Tento typ spony je hojně rozšířený v merovejské Evropě v 6. až 7. století. Na našem území reprezentuje langobardskou fázi doby stěhování národů.

Nálezce

Jan Walter

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 10040/5-5/11