EXPONÁT: Sekera s tulejí

Popis

Žárem deformovaná drobná sekerka s tulejkou a ouškem vyrobená z cínového bronzu. 

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší až pozdní doba bronzová - doba popelnicových polí, 1300 - 800 př. n. l.

Nálezce

Martin Prokeš

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 626139-1/14