EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Fragment masivnějšího hrotu šípu s tulejí pro upevnění k dřevěnému ratišti. Hrot byl opatřen křidélky a vyroben byl z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Střední až pozdní doba bronzová

Nálezce

Zita a Pavel Priehodovi

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 755885-1/16