EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Unikátní forma dvojdílné kolínkovité spony. Lučík plankonvexního průřezu je esovitě prohnut a od půlkruhové záhlavní destičky je schodovitě odsazen. Poměrně malá záhlavní destička se k vnějšímu okraji svažuje a nenese známky výzdoby. Pod záhlavní destičkou se nachází destička se dvěma otvory po osu vinutí a horní tětivu. Účelové zařízení se nedochovalo. Přední část spony odpovídá klasické formě římsko-provinciální kolínkovité spony typu Jobst 13C. Lučík je ale od nožky oddělen příčným plastickým článkem, za kterým se nachází krátká, trapézově se rozšiřující plochá nožka, která je na patce rovně seříznutá. Vysoký zachycovač má trapézový tvar. V této části spona vykazuje formální znaky výrazně členěné spony typu Jobst 4F. Spona představuje hybridní či přechodnou variantu. Spona je vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

2. polovina 2. století n. l.

Nálezce

Zita a Pavel Priehodovi

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 634140-1/16