EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná germánská kolínkovitá spona dvojdílné konstrukce. Střechovitě hraněný lučík je zalomený do pravého úhlu. Rozšířená hlavice nese náznak drobné záhlavní destičky a je zdobená dvěma příčnými liniemi. Z účelového zařízení se dochovala deformovaná osa a vinutí s šesti závity na obou stranách. Jehla se nedochovala. Patka je od spony oddělena jednoduchou příčnou rytou linií. Vysoký zachycovač je mírně deformován a postrádá lůžko pro uchycení jehly. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Závěr starší doby římské (2. polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Zita a Pavel Priehodovi

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 638781-2/15