EXPONÁT: Spona s hrotitou nožkou

Popis

Kompletně dochovaná germánská jednodílná spona s hrotitou nožkou. Páskový lučík konvexkonkavního průřezu nenese stopy výzdoby. Z hlavice vychází vinutí o čtyřech závitech s horní tětivou. Jehla je mírně deformovaná. V místě přechodu lučíku v nožku se nachází dva metopovité články oddělené od sebe pomocí třech příčných rytých linií. Dvě nezřetelné příčné linie se nachází i na patce. Nožka je na konci nejspíše sekundárně stlačená. Spona je vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Konec 3. až počátek 4. století n. l.

Nálezce

Zita a Pavel Priehodovi

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 638781-1/15