EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment dvojdílné římsko-provinciální tzv. výrazně členěné spony typu Almgren 84. Lučík i trapézová hlavice jsou střechovitě hraněny. Lučík je členěn pomocí jednostranného diskovitého uzlíku. Na hlavici je umístěna destička s otvorem pro uchycení osy vinutí a s háčkem pro upevnění horní tětivy. Účelové zařízení tvořila středová osa a vinutí se čtyřmi závity na každé straně. Jehla a část tětivy se nedochovaly. Spona je ukončena drobným knoflíkem na patce. Zachycovač se dochoval jen částečně. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

2. století n. l.

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 739201-9/14