EXPONÁT: Spona

Popis

Fragment honosné germánské spony. Nejspíše se jedná o exemplář ze skupiny derivátů spon s podvázanou nožkou (např. spona s obdélnou nožkou), nebo ze skupiny spon s vysokým zachycovačem. Dochoval se pouze poměrně široký lučík plankonvexního průřezu, který je zdobený čtyřmi dvojicemi rytých linií. Na nožce jsou podobné linie formované do tvaru písmene V. Zbytek spony se nedochoval. Spona je vyrobena ze stříbra.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 634140-31/14