EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Téměř kompletně dochovaná germánská kolínkovitá spona dvojdílné konstrukce. Střechovitě hraněný lučík je zalomený v pravém úhlu. Na hlavici se nachází drobná půlkruhová záhlavní destička, která má zespod umístěné zařízení s otvorem pro uchycení osy vinutí a s háčkem pro upevnění horní tětivy. Z deformovaného vinutí se dochovalo pouze sedm závitů na jedné straně, a tři závity na straně druhé. Nožka je zdobená tzv. metopovitým ornamentem. Zachycovač je z větší části ulomen. Jehla se nedochovala. Spona je vyrobena z cínového bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

2. až 3. století n. l.

Nálezce

Jan Jeřábek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 634140-32/14