EXPONÁT: Vojenské kování

Popis

Římsko-provinciální vojenské peltoidní kování, vyrobené z cíno-olovnaté mosazi. Uprostřed středového článku proražen nýtem. Podle charakteristických stop na zadní straně bylo kování pevně připojeno k podkladu (dřevo či kůže). Ozdoba, zřejmě původně pocházející z koňského postroje.

Lokalita

Brněnsko

Datace

Nález lze interpretovat jako sekundární stopu římských vojenských aktivit v období markomanských válek (172-180 n. l.).

Nálezce

Lubomír Svoboda

Chemické složení

Model

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 738956-1/14