EXPONÁT: Denár – Vespasianus

Popis

Stříbrný denár, Vespasianus (69–79), ražen v Římě v letech 69–79

Avers: Hlava panovníka hledící doprava, legenda nečitelná

Revers: Postava v dlouhém rouchu stojí vlevo, legenda nečitelná

Lokalita

Hodonínsko

Datace

Starší doba římská (2. polovina 1. století n. l.)

Nálezce

Kotásek Lukáš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 719773-1/17