EXPONÁT: Kolínkovitá spona

Popis

Fragment germánské kolínkovité spony s drobnou záhlavní destičkou. Nejspíše se jedná o sponu jednodílné konstrukce. Typologicky jde o přechodnou formu mezi sponami s válcovitou hlavicí a kolínkovitými sponami germánské provenience. Tyčinkovitý lučík je střechovitě hraněný. Patka je zdobená fasetovaným metopovitým článkem. Z nožky vychází vyšší trapézový zachycovač. Účelové zařízení pod velmi nezřetelnou záhlavní destičkou je odlomeno. Spona je vyrobena z cínového bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Brněnsko

Datace

Přechod mezi starší a mladší dobou římskou (konec 2. – počátek 3. století n. l.)

Nálezce

Libor Štoudek

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 735311-2/14