EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžníkovitou nožkou dvojdílné konstrukce typu Jobst 4F. Fasetovaná hlavice je zahnuta dovnitř směrem k zachycovači. Horní část lučíku, také fasetovaná, přechází v jednostranný diskovitý uzlík, za nímž je plochá, rozšiřující se nožka odlomena. Horní vinutí sestává ze čtyř závitů na obou stranách, jehla chybí, stejně jako nožka se zachycovačem. Nad chybějícím vinutím je hlavice formována do dvou křidélek. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61, obr. 3:31.

Uložení

ARÚB, 796603-1/16