EXPONÁT: Obloukovitá spona

Popis

Germánská jednodílná obloukovitá spona. Spona s výrazným obloukovitě klenutým páskovým lučíkem, který má v průřezu tvar úzkého a vysokého obdélníku. Tělo spony jo odlomeno v místě, kde se lučík zplošťuje a přechází v nožku. Dochovalo se vinutí s horní tětivou a jedním závitem na každé straně, bez jehly. Spona byla vyrobena z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Jan Jakubčík

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 778672-3/16