EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment římsko-provinciální spony typu Almgren 68. Lučík je nad plným diskovitým uzlíkem odlomen, zachycovač je lichoběžníkovitý, nízký a je prolomen jedním okrouhlým otvorem. Drobný knoflík na patce se mírně zvedá nahoru. Spona byla vyrobena z mosazi.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší fáze starší doby římské

Nálezce

Miloš Bártík

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 776696-19/14