EXPONÁT: Spona s lichoběžníkovitou nožkou

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony s lichoběžníkovitou nožkou dvojdílné konstrukce typu Jobst 4F. Hlavice a horní část lučíku jsou fasetovány, zhruba v jedné třetině přechází lučík v jednostranný diskovitý uzlík. Dolní část lučíku je plochá a rozšiřuje se do lichoběžníkovité nožky. Ta je na horní straně zdobena šesti střechovitě posazenými linemi, tvořenými malými rytými čárkami. Z nožky vychází plný obdélníkovitý, vyšší zachycovač, lůžko jehly je odlomeno. Vinutí s horní tětivou a jehla chybí. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Lukáš Kotásek

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B., Vlach, M., Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F. In: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.): Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno v. v. i., 31–61, obr. 1:1.

Uložení

ARÚB, 613584-1/16