EXPONÁT: Pinzeta

Popis

Měděná germánská pinzeta z jednoduché obloukovité pružiny s dochovaným závěsným kroužkem, mírně zdeformovaná. Konce obou ramen se lehce rozšiřují a jsou zahnuty dovnitř. Pod ohybem a uprostřed obou ramen se nachází metopovitá výzdoba, charakteristická pro germánská spínadla mladší doby římské. 

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Weller, U. - Kaiser, H. - Heynowski, R. 2016: Kosmetisches und medizinisches Gerät. Erkennen, Bestimmen, Beschreiben. Altenburg.

Uložení

ARÚB, 694193-29/14