EXPONÁT: Pinzeta

Popis

Měděná germánská pinzeta z jednoduché obloukovité pružiny s dochovaným závěsným kroužkem, mírně zdeformovaná. Konce obou ramen se lehce rozšiřují a jsou zahnuty dovnitř. Pod ohybem a uprostřed obou ramen se nachází metopovitá výzdoba, charakteristická pro germánská spínadla mladší doby římské. 

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-29/14