EXPONÁT: Antoninianus – Probus

Popis

Měděný antoninianus Probus (276–282), ražen v Ticinu? v letech 276–282

Avers: Busta panovníka ve vojenském plášti s kopím a štítem hledící doleva, ....PROBVS AVG

Revers: Císař na koni vlevo, legenda nečitelná

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Kotásek Lukáš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 638781-4/16