EXPONÁT: Antoninianus – Aurelianus

Popis

Měděný antoninianus Aurelianus? (270–275), ražen v letech 270–275

Avers: Busta panovníka v pancíři s paprsčitou korunou hledící doprava, legenda nečitelná

Revers: Postava v dlouhém rouchu stojí vlevo, nezřetelné atributy, nečitelná legenda

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 776696-3/14