EXPONÁT: Maiorina – Constantius II.

Popis

Měděná maiorina Constantius II. (337–361), ražena v roce 348

Avers: Busta panovníka v brnění s perlovcovým diadémem hledící doprava, DN CONSTANTIVS PF AVG

Revers: Voják s kopím stojí vlevo, nad zajatcem padajícím z koně, FEL TEMP REPARATIO

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Pozdní doba římská (4. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Literatura

Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výzkumů 60-2, 9–55.

Uložení

ARÚB, 632520-3/14