EXPONÁT: Denár – Iulia Domna

Popis

Stříbrný denár Iulia Domna, ražba za Septimia Severa (193–211), ražen v Římě v letech 196–209

Avers: Busta císařovny hledící doprava, IVLIA AVGVSTA

Revers: Hilaritas stojí vlevo, drží palmu a roh hojnosti, z obou stran vedle ní stojí dítě, HILARITAS

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod mezi starší a mladší dobou římskou (konec 2. – počátek 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 613584-4/16