EXPONÁT: Antoninianus – Claudius II. Gothicus

Popis

Měděný antoninianus Claudius II. Gothicus (268–270), ražen v Římě v letech 268–270

Avers: Busta panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, IMP C CLAVDIVS....

Revers: Salus stojí vlevo, drží pateru a roh hojnosti, krmí hada obtočeného kolem oltáře, SALVS ....

Lokalita

Brněnsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 724866-6/16