EXPONÁT: Denár – Alexander Severus

Popis

Stříbrný denár, Alexander Severus (222–235), ražen v Antiochii v roce 222

Avers: Hlava panovníka s vavřínovým věncem hledící doprava, IMP CM AVR SEV ALEXAND AVG

Revers: Aequitas stojí vlevo, drží váhy a roh hojnosti, AEQVITAS AVG

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (1. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-7/14