EXPONÁT: Obloukovitá ostruha

Popis

Germánská obloukovitá ostruha s masivními knoflíky a fasetovaným středovým bodcem. Ten je na přední straně od oblouku oddělen třemi plastickými prstenci, z nichž dva vnější jsou ozdobně členěny. Ostruha je odlitá z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

2. polovina 2. století n. l.

Rozšíření

Těžiště rozšíření se nachází v oblastech severovýchodněji od našeho území. Nález představuje pronikání východogermánských jezdeckých bojovníků do středního Podunají v období markomanských válek.

Nálezce

Václav Wasserbauer

Chemické složení

Model

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 694193-50/14