EXPONÁT: Denár – Septimius Severus

Popis

Stříbrný denár, Septimius Severus (193–211), ražen v Římě v roce 194

Avers: Hlava panovníka s věncem hledící doprava, ......L SEPT.....

Revers: Securitas sedí vlevo., v pravé ruce drží globus, SECVRITAS PVBLI.....

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Přechod mezi starší a mladší dobou římskou (konec 2. – počátek 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-12/15