EXPONÁT: Denár – Lucius Verus

Popis

Měděný denár Lucius Verus (161–169), ražba za Marca Aurelia, ražen v roce 162

Avers: Hlava panovníka hledící doprava, IMP L AV. VERVS AVG

Revers: Providentia stojí vlevo, drží globus a roh hojnosti, (P)ROV DEOR TRP II COS II

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (2. polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-35/15