EXPONÁT: Antoninianus – Gallienus

Popis

Stříbrný antoninianus Gallienus (253–268), ražen v Římě v letech 253–268

Avers: Busta panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, IMP CP LIC GALLIENVS AVG

Revers: Felicitas stojí vlevo, drží sceptrum a roh hojnosti, FELICITAS AVGG

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-11/15