EXPONÁT: Follis – Constantinus I.

Popis

Měděný follis Constantinus I. (306–337), ražen v letech 306–337

Avers: Busta panovníka s vavřínovým věncem hledící doprava, IMP CONSTANTINVS PF AVG

Revers: Sol stojí vlevo, SOL INVICTO COMITI

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (1. polovina 4. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-6/14