EXPONÁT: Denár – Antoninus Pius

Popis

Stříbrný denár Antoninus Pius (138–161), ražen v Římě v roce 139?

Avers: Hlava panovníka s vavřínovým věncem hledící doprava, legenda nečitelná

Revers: Postava v dlouhém rouchu stojí vlevo, atributy nezřetelné, legenda nečitelná

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-20/14