EXPONÁT: Denár – Faustina I.

Popis

Stříbrný denár Faustina I., ražba za Antonina Pia (138–161), ražen v Římě v letech 141–161

Avers: Busta císařovny s korunou hledící doprava, DIVA FAVSTINA

Revers: Ceres stojí vlevo, drží pochodeň a sceptrum, AVGVSTA

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (polovina 2. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-22/14