EXPONÁT: Antoninianus – Claudius II. Gothicus

Popis

Měděný antoninianus Claudius II. Gothicus (268–270), ražen v Siscii v letech 268–270

Avers: Busta panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, IMP CLAVDIUS.....

Revers: Laetitia stojí vlevo, drží věnec a roh hojnosti, legenda nečitelná

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-16/16