EXPONÁT: Antoninianus – Gallienus

Popis

Měděný antoninianus Gallienus (253–268), ražen v Římě v letech 260–268

Avers: Hlava panovníka s paprsčitou korunou hledící doprava, .....LIENVS A....

Revers: Stojící Fides zobrazena zepředu, drží standartu a sceptrum, FIDES M....

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-18/16