EXPONÁT: Denár – Tiberius

Popis

Stříbrný denár, Tiberius (14–37), ražen v Lugdunu v letech 14–37

Avers: Hlava panovníka hledící doprava. Nápis zleva doprava, TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS

Revers: Postava sedí vpravo, PONTIF MAXIM

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Starší doba římská (1. polovina 1. století n. l.)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-17/16