EXPONÁT: Antoninianus – Claudius II. Gothicus

Popis

Měděný antoninianus, Claudius II. Gothicus (268–270), ražen v Římě v letech 268–270

Avers: Hlava panovníka s paprsčitou korunou v císařském plášti hledící doprava, IMP.........AVG

Revers: Fides stojí vpravo., drží standartu, (FIDES EX)ERCIA

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (2. polovina 3. století)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-36/15