EXPONÁT: Denár – Septimius Severus

Popis

Měděný denár, Septimius Severus (193–211), ražen v Římě v roce 208

Avers: Hlava panovníka s věncem hledící doprava, (SEVER)VS PIVS AVG

Revers: Jupiter stojí vlevo, hledí doprava, drží sceptrum a blesk, PM TRP XVI COS III PP

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská (1. polovina 3. století)

Nálezce

Zdeněk Omelka

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-19/16