EXPONÁT: Denár – Titus

Popis

Stříbrný denár, Titus (79–81), ražen v Římě v letech 75–79

Avers: Hlava panovníka hledící doprava, T CAESAR VESPASIANVS

Revers: Victoria kráčí doprava. Drží věnec, legenda nečitelná

Lokalita

Brněnsko

Datace

Starší doba římská (2. polovina 1. století n. l.)

Nálezce

Petr Spálovský

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 10040/5-53/14