EXPONÁT: Antoninianus – Severina

Popis

Stříbrný antoninian Severina?, ražba za Aureliana, ražen pravděpodobně v Římě v letech 274–275

Avers: Busta císařovny hledící doprava, nečitelná legenda

Revers: Dvě postavy stojící proti sobě, CONCORDIAE MILITVM?

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Doba římská

Nálezce

Tomáš Merta

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 632520-4/15