EXPONÁT: Přezka

Popis

Trn germánské závorové přezky, na vrchní straně pod očkem je zdobený metopovitým článkem, typickým pro výzdobu germánských předmětů mladší doby římské. Ve zbývající části je fasetování podélné.

Lokalita

Mikulovsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Václav Holouš

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 694193-43/14