EXPONÁT: Kování koňského postroje

Popis

Římsko-provinciální kování vyskytující se zejména na koňském postroji během druhé poloviny 2. a ve 3. století. Masivní, lité a miskovitě klenuté terčovité kování s poškozenými okraji, na zadní straně dva, spolu s terčovitým tělem odlité silné nýty s roztepanými konci.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Přechod starší a mladší doby římské

Nálezce

Jan Jakubčík

Chemické složení

Fotografie (3)

Uložení

ARÚB, 778672-9/16