EXPONÁT: Jehlice

Popis

Jehlice typu Moravičany s dvojkónikcým vývalkem na krčku a jednoduchou pečetítkovitou hlavicí. Jehlice byla odlita z cínového bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Vyskytují se od konce střední doby bronzové až do přelomu doby bronzové a halštatské.

Nálezce

Jan Jakubčík

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 778672-4/16