EXPONÁT: Růžicová spona

Popis

Silnější drát čtvercového průřezu, svinutý do mírně vyklenuté spirály. Jedná se pravděpodobně o zlomek dvojdílné růžicové bronzové spony nebo růžice z kruhového šperku (spirálovitý nánožník, nápažník nebo náramek). Předmět byl vyroben z cínového bronzu

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Střední až pozdní doba bronzová (středodunajská mohylová kultura a doba popelnicových polí)

Nálezce

Milan Heczko

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 790346-6/14