EXPONÁT: Hrot šípu

Popis

Hrot šípu s tulejí k upevnění k ratišti, pro upevnění sloužil hřebík či nýt, pro který byla tulej opatřena otvorem. Tulej směrem k hrotu přechází ve výztužné žebro, které na průřezu listu oble vystupuje. Břit listu je dochován fragmentárně. Hrot byl odlit z cínového bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Střední až pozdní doba bronzová

Nálezce

Miloš Bártík

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 648809-2/14