EXPONÁT: Dýka s nýty

Popis

Týlní část čepele dýky s nýty se širokým plochým středovým žebrem. Čepel má v průřezu čočkovitý tvar, hrot je odlomen. Podél hrany týlního oblouku se nachází tři otvory pro nýt, v jednom z nich je nýt s okrouhlými plochými hlavicemi kompletně dochován. Tento typ patří k nejstarším variantám bronzových dýk. Byla vyrobena z mědi.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší až střední doba bronzová (únětická kultura až starší fáze středodunajské mohylové kultury)

Nálezce

Miloš Bártík

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 776696-18/14