EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné dvojdílné spony s křidélky nad vinutím. Fragment sestává ze zploštělé hlavice plankonvexního průřezu s křidélky a zařízením s otvorem pro provlečení osy vinutí a háčkem pro uchycení horní tětivy. Vinutí se dochovalo c podobě čtyř závitů na jedné a pěti na druhé straně, jehla odlomená. Spona byla vyrobena z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan Fišer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 796603-28/16