EXPONÁT: Závěsek

Popis

Vázičkovitý závěsek tvořený dvěma diskovitými vývalky. Středový vývalek je širší, koncový užší, zdobený dvěma překříženými liniemi na spodní straně. Oba vývalky jsou spojeny plynulým přechodem. Na horní straně dochováno kompletní závěsné očko. Předmět byl odlit z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Doba laténská

Nálezce

Jan Fišer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 786128-5/16