EXPONÁT: Spona s klínovitou nožkou

Popis

Kompletně dochovaná spona s klínovitou nožkou. Páskový klenutý lučík je hraněný, směrem k nožce se zužuje. Na přechodu v nožku se nachází nezřetelná výzdoba v podobě příčných linií, nožka se znovu rozšiřuje do klínovité podoby. Účelové zařízení jednodílné konstrukce o dvou závitech na každé straně a horní tětivou je zdeformováno. Spona byla vyrobena z cínového bronzu s příměsí zinku a olova.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Mladší doba římská

Nálezce

Jan Fišer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 786128-3/16