EXPONÁT: Spona s válcovitou hlavicí

Popis

Esovitě prohnutý střechovitě hraněný lučík je poměrně široký a přechází plynule v nožku, od které je oddělen dvojicí rýh ve tvaru písmene V. Nožka se mírně rozšiřuje, na konci je zdobena rytou linií a zakončená kuličkou na patce. Hlavice je vyšší, účelové zařízení je dvojdílné konstrukce s háčkem pro uchycení horní tětivy, vinutí se nedochovalo, stejně jako část zachycovače. Spona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu.

Lokalita

Břeclavsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

František Kosour

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 632520-87/13