EXPONÁT: Výrazně členěná spona

Popis

Fragment římsko-provinciální výrazně členěné spony. Zachovala se pouze část lučíku kruhového až oválného průřezu, přecházející za jednostranným diskovitým uzlíkem v nožku s knoflíkovitou, vzhůru zvednutou patkou a obdélným zachycovačem. Lučík těsně za uzlíkem ulomen. Spona byla odlita z cíno-olovnatého bronzu s příměsí zinku.

Lokalita

Znojemsko

Datace

Starší doba římská

Nálezce

Jan Fišer

Chemické složení

Fotografie (2)

Uložení

ARÚB, 733466-1/16